Prevajanje pravnih dokumentov

Filed under: prevajanje — info at 5:22 am on Sunday, March 1, 2009

Prevajanje pravnih dokumentov, kot so npr. pogodbe je posebno zahtevna vrsta prevajanja. Zelo koristno je, da je v tem primeru nekdo, ki zelo dobro pozna področje prava ali pa ima nekoga, s katerim se lahko posvetuje na tem področju. V tem primeru lahko celotno besedilo, ki je za prevesti lahko razdeli v dva dela, en del je tisti, ki je relativno enostaven in zahteva običajno prevajalsko znanje, medtem ko se drugi nanaša na specifične pravne izraze in glede tega je potem koristno pridobiti dodatno pomoč od strokovnjakov, npr. odvetnikov, študentov prava ali pa kar od sodnega tolmača za ta jezik.

Prevajanje finančnih dokumentov

Filed under: prevajanje — info at 3:15 am on Monday, January 12, 2009

Prevajanje finančnih besedil spada med bolj napornejša prevajanja, saj gre za specifično tematiko, ki jo je treba dobro poznati. Pogosto imamo lahko pri prevajanju besedil s področja financ opravka tudi z velikimi finančnimi vsotami in zato je pomembno, da je prevod besedila pravilno opravljen. Največkrat med prevajanje finančnih dokumentov spada prevajanje letnih poročil ali tudi polletnih in četrtletnih poročil. Pri teh je potrebno biti še posebno pozoren glede terminov v izkazu uspeha, bilance stanje in izkazu denarnih tokov.

Hrvatska glagolska knjiga

Filed under: Prevođenje — info at 10:12 pm on Tuesday, February 13, 2007

Na spletni stranici

http://www.croatianhistory.net/etf/stroh/index.html

možete nači vrlo zanimljive informacije o hrvatski glagolski knjigi Rudolfa Strohala.

Lokalizacija softwera

Filed under: Prevođenje — info at 9:03 am on Sunday, December 17, 2006

Lokalizacija software-a znači, da je softwer prilagođen na lokalno kulturu i posebnosti. Lokalizacija je danas standard, koji se primjenjuje na sva područja prevođenja.

Prevođenje spletnih stranica - 6

Filed under: Prevođenje — info at 9:09 pm on Tuesday, November 14, 2006

šesti korak u prevođenju spletnih stranica na naši prevodilački agenciji:

Zaključak naše metode prevođenja: izrađenu spletnu stranicu prima naručnik.

Prevođenje spletnih stranica - 5

Filed under: Prevođenje — info at 1:30 pm on Sunday, October 29, 2006

Peti korak u prevođenju spletnih stranica na naši prevodilački agenciji:

Online testiranje, da li je spletna stranica funkcionalna, kako se i očekuje.

Prevođenje spletnih stranica - 4

Filed under: Prevođenje — info at 7:57 pm on Wednesday, October 11, 2006

Četvrti korak u prevođenju spletnih stranica na naši prevodilački agenciji:

lokalizacija grafičkih elemenata.

Prevođenje spletnih stranica - 3

Filed under: Prevođenje — info at 2:44 pm on Monday, October 2, 2006

Ocjena ciljeva, ciljne publike, grafike, dizajna in mogučeg content managenta stranice.  

Prevođenje spletnih stranica - 2

Filed under: Prevođenje — info at 11:25 pm on Monday, September 4, 2006

Optimus Prevođenje je razvio multifazni pristup za lokalizaciju spletnih stranica, koji uključuje programersko znanje kao i lingvistično i kulturelno znanje.

Prevođenje spletnih stranica

Filed under: Prevođenje — info at 7:50 pm on Tuesday, August 29, 2006

Prevođenje spletnih stranica jedna je od najefektivnijih metoda za proboj na tuđem tržištu. Ali da je to uspiješno, potrebno je da je spletna stranica lokalizirana, to je, prevođenje mora uzeti u obzir lokalne karakteristike jezica i kulture.  

Next Page »